Gaji Berkala

Syarat – Syarat Permohonan Penerbitan Gaji Berkala

1] Surat pengantar dari Kepala SKPD
2] Foto Copy Surat Kenaikan Gaji Berkala terakhir
3] Foto Copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
4] Bagi CPNS apabila telah dipenuhinya masa kerja melampirkan foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS
5] Pengajuan 3 (tiga) bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala berlaku sudah diterima di BKD

Alur Administrasi

kgb